Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Varkaus Racing Team ry

YMPÄRISTÖOHJELMA

Moottoriajoneuvoilla tapahtuvassa toiminnassa on kolme selvästi toisistaan erottuvaa toimialaa; urheilutoiminta, virkistystoiminta ja liikenne.

Moottoripyöräily ja moottoriurheilu vaikuttavat kuten muutkin urheilumuodot ja ihmisten aktiivinen toiminta yleensä, ympäristöön. Moottoripyörällä ajaminen niin kuljetus kuin

virkistys tarkoituksessa lisääntyy, mistä syystä sitä tulee tarkastella kestävän kehityksen

ympäristönäkökulmasta.

On tärkeätä, että Varkaus Racing Team ry toteuttaa johdonmukaista ympäristöohjelma, jossa on huomioitu lainsäädännölliset ja muutoin säädetyt ympäristövaatimukset. Varkaus Racing Team ry:n tavoitteena on toimia ja toteuttaa arvojensa mukaista ympäristöpolitiikkaa järjestämissään tapahtumissa ja levittää ympäristötietoisuutta kaikille motoristeille. Tämä tehdään läheisessä yhteistyössä tapahtumiin osallistuvien ajajien, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Varkaus Racing Team ry:n ympäristötavoitteet perustuvat molemminpuoliseen ympäristön ja kohtuulliseen moottoripyörällä ajamisen tarpeiden tunnistamiseen. Varkaus Racing Team ry:n ympäristöohjelmaa toteutetaan ympäristölainsäädännön noudattamisella ja sen valvomisella. Varkaus Racing Team ry:n ympäristö säädännössä puututaan erityisesti häiritsevään meluun ja maaperän suojelemiseen sekä ympäristön puhtaanapitoon.

Säännössä kiinnitetään huomiota myös kuljettajien käyttäytymiseen, suorituspaikkojen käyttöön sekä tiestön ja reittien käyttöön.

YMPÄRISTÖSTRATEGIA JA ARVOT

Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu oleellisena osana Varkaus Racing Team ry:n hyväksyttyihin arvoihin. Varkaus Racing Team ry:n toiminnan avulla pitää pystyä takaamaan, että tämän päivän harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista toteuttaa ympäristöä säästäen. Toiminnan tulee varmistaa että, tulevat sukupolvet voivat harrastaa haastavaa,

virkistävää ja rentouttavaa moottoriurheilua kestävässä muodossa, myös tulevaisuudessa. Avoimuus ja suvaitsevaisuus ja toiminnan turvallisuus pyrkivät kestävän kehityksen ohella takaamaan toiminnalle sekä omien, että ulkopuolisten hyväksynnän. Ilman tyytyväisiä molempaa sukupuolta edustavia jäseniä ei toiminta tietenkään kukoista, joten ympäristöstrategiaa muodostettaessa on syytä muistaa myös muut Varkaus Racing Team ry:n arvot puhtaiden ympäristöarvojen lisäksi.

YMPÄRISTÖVISIO

Moottoripyöräilyn ja moottoriurheilun harrastuksen tulisi kehittyä sekä toiminnallisesti, että välineellisesti siten, että sen arvo tunnustetaan haastavana ja rentouttavana urheilu- ja harraste muotona laajasti ja että siihen on luonnollista tarvetta muiden harrastus muotojen rinnalla. Sitä on myös pystyttävä harrastamaan helposti ja lähellä ihmisten asuinpaikkoja. Varkaus Racing Team ry:n on pystyttävä pitämään moottoripyöräilyn liittyvät

ympäristökysymykset hallinnassaan tavoitteena löytämään ympäristövaikutuksia vähentäviä ratkaisuja.

Moottoripyöräilyn sekä harrastus-, että kilpailutoiminta tulee olla kestävän kehityksen periaatteet huomioiva Eurooppalaiset ympäristövaatimukset täyttävä ja EU:n normeja tukeva urheilu- ja harrastemuoto, johon osallistuminen on haluttua ja johon voidaan osallistua kohtuu kustannuksin.

STRATEGISET TAVOITTEET

Strategisilla tavoitteilla pyritään tukemaan Varkaus Racing Team ry:n ympäristövisiota.

  • Moottoriurheilun harrastajat ja yleisö kokevat ympäristöstä huolehtimisen luontevaksi osaksi harrastustaan.

  • Moottoriurheilussa noudatetaan niin kilpailu- että harrastus tasolla tinkimättä moottoriurheilua sääteleviä lakeja ja asetuksia ja niiden perusteella annettuja tarkentavia määräyksiä .

  • Suomessa on nykyaikainen, ympäristövaatimuksiltaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiva moottoriurheilu verkosto, joissa moottoriurheilun haittavaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan.

  • Moottoriurheilu on yhteiskunnan ja kansalaisten laajalti hyväksymä ja tukema urheilumuoto.

  • Toiminnassaan Varkaus Racing Team ry noudattaa Suomen Moottoriliiton hyväksymiä moottoriurheilun ympäristöohjeita.

  • Varkaus Racing Team ry:n yhteistyökumppanit sitoutuvat toimimaan kestävän kehityksen ehdoilla.

TOIMINTA

On hyvä muistaa, että moottoriurheilun harrastaja itse on moottoriurheilun paras ja suurin tavaramerkki ja hänellä on suora vaikutus paikallisiin yhteisöihin ja sidosryhmiin.

Moottoriurheilu on herkkä alue. Luottamus on äärettömän helppo menettää, mutta erittäin vaikea saada takaisin. Varkaus Racing Team ry:n luottamushenkilöt ja jäsenet tietävät tämän herkkyyden ja osaavat käyttäytyä julkisuudessa ja toimiessaan viranomaisiin ja asuja yhteisöön päin asiaan kuuluvalla tavalla.

Varkaus Racing Team ry:n toiminnassa paikallisten viranomaisten ja väestön kanssa käsitellään vuorovaikutteisesti moottoriurheiluun ja ympäristökysymyksiin liittyviä asioita ja kysymyksiä.


 

 

 

 

KiSS

Keep it Shiny and Sustainable on FIMin projekti, jonka tehtävänä on tuoda moottoripyöräurheilu ja sen suorituspaikat kestävän kehityksen ja kierrätyksen kulttuurin piiriin. 


Olemme ylpeitä saavutuksestamme!

Varkaus Racing Team Ry Speedway Stadion on Suomen ensimmäinen FIM - Fédération Internationale de Motocyclisme KiSS kilpailuympäristöohjelmaluokituksen saanut moottorirata!
Ankkuri sydämmellä!